צור קשר
לקבלת מידע נוסף על השירותים שלנו אנחנו מעדיפים לחזור אליך באופן אישי.
אנא מלא את פרטיך וניצור איתך קשר תוך 24 שעות.
שם מלא
טלפון
Address
Email
אנחנו מכבדים את פרטיותך ומתחייבים לא לעשות שימוש לרעה בפרטיך.

Google+

מידע נוסף

חוק הביטוח הלאומי
דמי תאונה
זכויות נפגעי פעולות איבה
תאונות דרכים
נזקי רכוש רכב
תביעות ביטוח
תאונות עבודה
רשלנות רשות ציבורית
אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה ופוליסות הביטוח
ביטוח חיים
נפגעי משרד הביטחון
קביעת אחוזי נכות במל"ל
תביעת רשלנות מעביד
אינדקס ייעוץ משפטי
תאונות תלמידים
פרסומים מהעיתונות
פרסומים מהעיתונות 2
מכתבי תודה
עורך דין דב לרר
עורכת דין רונית אלדור
מקרי הצלחה של עורכי דין לרר אלדור
עו"ד ביטוח לאומי / איחוד אחוזי נכות מעבודה ע"י עו"ד ביטוח לאומי
פסקי דין

:צוות המשרד

דב לרר, עו''ד
רונית אלדור, עו''ד


אורטל רחמים, עו"ד
ירדן פטמן, עו"ד
ד"ר(לרפו"ש) מירלנה וינר, עו"ד
שי ורדי, עו"ד
יצחק משען, עו"ד


ורה משקוב, מתמחה
אורן מלכה, מתמחה

פגישה ראשונה חינם
לתיאום: 03-5756061
כתובת דואר אלקטרוני: , פקס: 03-5756785
המשרד ממוקם 7 דקות מרכבת ארלוזרוב, במתחם הבורסה ברמת-גן


תביעות ביטוח חיים בהלוואות משכנתא

מומחה תביעות ביטוח חיים בהלוואות משכנתא - עו
תביעות ביטוח חיים בהלוואות משכנתא

1) בישראל חיים כ-300,000 אלמנים ואלמנות שהם 10.5% מהאוכלוסיה בגיל 15 ומעלה נתוני 2013). רוב הקבוצה מורכבת מאלמנות (243 אלף) בשל תוחלת חיים הגבוהה של נשים בישראל. רוב האלמנים והאלמנות עברו את גיל 65 אך כ-20% הם צעירים יותר.
2) בכל הנוגע לביטוח חיים בהלוואות משכנתא הוא כלי חשוב להתמודדות עם מקרים בהם מי שלקח את המשכנתא נפטר בטרם עת.
3) הבנק מבקש להבטיח כי הלוואת המשכנתא תיפדה במקרה שאחד מנוטלי הלוואה ילך לעולמו במהלך חיי ההלוואה. לכן גם הבנקים עומדים ברוב המקרים על צירופם בפוליסה כמוטבים בלתי חוזרים. המשמעות היא שבקרות מקרה הביטוח (מות המבוטח) , תשפה חב' הביטוח את הבנק ביתרת ההלוואה והבנק מצדו יפסיק את התשלומים החודשיים הנגבים מנוטל ההלוואה שנותר בחיים.
. כלומר על העמית לתבוע את התשלומים המגיעים לו מהמוסד לביטוח לאומי ועליו אף לערער על קביעת המל"ל או להעניק לקרן הפנסיה זכות תחלוף להגיש ערעור בשם העמית ויש לשים דגש על החישוב של פנסיית הנכות וההפרשים בין ההכנסה הקובעת והזכאות הסופית בפנסיה במקרה של נכות או שארים לבין הגמלה שהעמית זכאי לה מהמוסד לביטוח לאומי.
4) במידה וחב' הביטוח מסרבת לשלם למבוטח את תגמולי הביטוח הפתרון הוא לפנות אל ערכאות שיפוטיות ע"י הגשת תביעת ביטוח חיים בהלוואות משכנתא. בד"כ הטענות של חב' הביטוח הן אודות אי גילוי נאות ע"י המבוטח בדבר מצבו הרפואי ה"אמיתי" ו/או הטעיה ו/או תרמית ואולם הפסיקה בעת האחרונה מקשה על חב' הביטוח להיחלץ מתשלום ביטוח חיים בהלוואות למשכנתא ומקלה על המבוטחים.
יתר על כן גם חוזרים חדשים של המפקחת על הביטוח מקשים על חב' הביטוח המבקשות שלא לשלם בגין אי גילוי פרט מהותי ודנים בצורך, בזיקה מלאה בין אי גילוי הפרט המהותי בריאותית והקשר בינו ובין המחלה, אשר ממנה נפטר המבוטח, וכיוצא בזה.

במקרים רבים שבהם מוגשות תביעות ביטוח חיים בהלוואות משכנתא מתברר שהבעיות הרפואיות עליהן מתבססות חב' הביטוח בהגנתן ובהנמקתן שלא לשלם תגמולי הביטוח אינן נכללות בשאלון הבריאות או שהן נעדרות משמעות ואין קשר סיבתי עובדתי בינן ובין סיבת מותו של המבוטח.
5) סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח קובע כי חובת הגילוי של המבוטח כוללת שני מובנים שהם איסור מצג שווא וחובת של גילוי יזום. סעיף 6(א) קובע כי אי גילוי יכול להיות מבוטא באי מתן תשובה מלאה וכנה לשאלה שהציג המבטח, וזאת בעניין מהותי. עניין מהותי הינו עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח כלל, או בתנאים שונים. גם במידה וחב' הביטוח מגלה כי המבוטח לא הצהיר על עניין מסוים, ועניין זה היה מהותי, אין זה אומר שהיא יכולה לקבל פטור מתשלום דמי הביטוח.
התרופה העיקרית שעומדת לחב' הביטוח הינה האפשרות להקטין את גובה הפיצוי שהיא צריכה לשלם למבוטח, וזאת בהתאם ליחס שבין דמי הביטוח שהמבוטח אמור היה לשלם, ודמי הביטוח שאותם שילם בפועל. חב' הביטוח פטורה מתשלום התגמולים רק במידה והיא מצליחה להוכיח כי התשובה שנתן המבוטח ניתנה מתוך כוונת מרמה, או שחב' הביטוח מצליחה להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה כלל, גם עבור פרמיית ביטוח גבוהה יותר, אם הוא היה יודע את מצבו האמיתי של המבוטח.
6) יש לבקש העתק מפוליסת הביטוח שכן אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחב' הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה.
7) אשר לזכויות בפנסיה של מי שנפטר הזכויות הינן בהתאם להגדרת תקנון קרן הפנסיה, התקנון קובע כי בן הזוג יהיה זכאי לקצבת שארים מקרן הפנסיה עד סוף ימיו.
8) לשם מימוש הזכויות יודגש כי אם יש צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני. רק לאחר מתן תוקף לצוואה ניתן לקבל מכוחה את הזכויות. אם אין צוואה, יש לפנות בבקשה למתן צו ירושה, המגדיר את היורשים על פי חוק. לצורך כך יש לפנות בבקשה מתאימה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.לקבלת ייעוץ משפטי של מומחה בתחום תביעות ביטוח חיים בהלוואות משכנתא לחץ:
יעוץ משפטי לתביעות ביטוח חיים בהלוואות משכנתא

 
  דף הבית | פרופיל המשרד | מפת אתר | שאלות ותשובות בנושא תאונות עבודה וביטוח לאומי | שאלות ותשובות בנושא תאונות דרכים | שאלות ותשובות בנושא רשלנות בשטחים ציבוריים | קישורים מומלצים | Google

משרד לרר אלדור מתמחה בטיפול בתביעות פיצויים עבור נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רשויות, רשלנות מעבידים, תביעות ביטוח לאומי ועוד